Historia

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne powstało staraniem grupy inicjatywnej skupionej wokół b. Centralnego Ośrodka Probiernictwa i Gemmologii oraz Rady d/s Metrologii przy b. Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakości. Grupę inicjatywną w liczbie 38 osób tworzyli m.in. przedstawiciele gemmologicznych środowisk naukowych Warszawy (prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz, doc. Nikodem Sobczak, mgr inż. Tomasz Sobczak, mgr Krzysztof Bielecki, prof. Andrzej Szymański), Wrocławia (prof. Andrzej Grodzicki, prof. Michał Sachanbiński), Krakowa (prof. Wiesław Heflik, dr Lucyna Natkaniec-Nowak, dr Helena Pitera, prof. Włodzimierz Parachoniak), Katowic (dr hab. Jan Rzymełka), znani w Polsce przedstawiciele złotników i twórców biżuterii (m.in. Michał Śniegocki i Stanisław Zdanowicz - z Warszawy, Janusz Kowalski - z Krakowa) oraz przedstawiciele instytutów branżowych (dr Janusz Czesław, dr Hubert Sylwestrzak, mgr Jan Obłąkowski i in.) i instytucji zajmujących się szkoleniem kadr jubilerskich lub wyrobem biżuterii Edward Rakowicz (Poznań), Jerzy Włodawiec (Poznań), Wojciech Osiński (Wrocław), Franciszek Olczyk (Wrocław), Jerzy Kubica (Warszawa), Jacek Zięta (Warszawa), Józef Bogacz (Sosnowiec) i Jacek Rutczyński (Kielce).

 • 11 sierpnia 1988 roku - Rejestracja statutu Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego w Urzędzie m. st. Warszawy
 • 10 maja 1989 roku – Wpis Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS 0000221543.
 • 1988 – 2013 roku – Członkowie Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego wydali wydali wiele książek wydrukowanych z dziedziny gemmologii oraz opublikowali ponad 200 artykułów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym w czasopismach krajowych i zagranicznych takich jak: "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Mineralogia Polonica", "Polski Jubiler", "Australian Gemmologist", "Gems and Gemology", "Journal of Gemmology", "Lapis", "Zeitschrift der DGemG", "Neoterm", "Magyar Őtvős", "Wszechświat", "RynekJubilerski.pl", "Wiedza i Życie" i innych.
 • 2001-2002 roku – Towarzystwo współuczestniczyło w przygotowaniu polskiej wersji normy ISO o diamentach jubilerskich - Polska Norma PN-M-17007.

~

 • 2004 rok – Polskie Towarzysto Gemmologiczne stworzyło Centralny Ośrodek Kształcenia Gemmologów, który ma status niepublicznej placówki oświatowej prowadzącej ustawiczne kształcenia w systemie pozaszkolnym, zarejestrowanej w Biurze Edukacji Urzędu m. st. Warszawy pod numerem 857 K.
 • 2007 rok - Polskie Towarzystwo Gemmologiczne rozpoczęło wydawanie własnego kwartalnika RynekJubilerski.pl
 • 1999 – 2013 roku - Polskie Towarzystwo Gemmologiczne zorganizowało 12 zjazdów mających na celu zrzeszenie członków z całego kraju oraz pogłębienie ich wiedzy z dziedziny gemmologii.
 • 1999 rok – Wrocław – I zjazd
 • 2000 rok – Wieliczka – II zjazd
 • 2001 rok – Kazimierz Dolny – III zjazd
 • 2002 rok – Szczawnica – IV zjazd
 • 2003 rok – Św. Krzyż – V zjazd
 • 2004 rok – Szczawnica – VI zjazd
 • 2005 rok – Mierki – VII zjazd
 • 2007 rok – Kraków – VIII zjazd
 • 2008 rok – Tarnowskie Góry – IX zjazd
 • 2009 rok – Warszawa – X zjazd
 • 2010 rok – Złoty Potok – XI zjazd
 • 2013 rok – Pułtusk – XII zjazd